Antika Eşya Alanlar › Hattat Şeyh Hamdullah


Hattat Şeyh Hamdullah

Osmanlı döneminin hat sanatı ustalarından biri olan Hattat Şeyh Hamdullah, 1436 yılında dünyaya gelmiş ve hat sanatına yoğun ilgisi ile bu konuda önemli bir gelişim göstermiştir. Özellikle II. Bayezid için yazmış olduğu Kur`an-I Kerim Seri Levhası, çok önemli bir değer ve zenginlik olarak kabul edilmektedir. Döneminin usta hattatları ve büyük âlimleri ile vakit geçirmiş olan Hattat Şeyh Hamdullah, pek çok yönden takdir edilecek sanatsal çalışmalarını önemli bir eser olarak Türk toplumuna kazandırmıştır.

Antika Alanlar

Osmanlı döneminin geçmişten bugüne sanatsal çalışmaları içerisinde, özellikle üstatların hat sanatını icra etmiş olduğu ürün seçenekleri önemli bir yetenek ortaya koymuştur. Hayrettin Karaşi’den öğrenmiş olduğu hat sanatını sürekli geliştiren usta isim, hem oğlu hem de talebesi olan Mustafa Dede Efendi ile birlikte kabiliyetini devam ettirmiş ve eserlerinin devamlılığını sağlamıştır. Yine talebelerinden biri olan Hüsamettin Hüseyin Şah, bu sanatta gelişimini üstada borçludur. Özellik ve de geçmişten bugüne kadar yetenek kabiliyeti ile hat sanatını iyi bir noktaya taşımış olan usta isimler, günümüze kadar uzanan eserleri ile bu toplumun zenginliklerini ortaya koymuşlardır.

Geçmişimizle ve sanatımızla övmek konusunda, iyi bir şansa sahip olduğumuzu belirtmek gerekir. Bu sanatı icra etme noktasında, özellikle de kültürümüzü yaşatan ustalardan biri olarak Hattat Şeyh Hamdullah, önemli bir yere sahip olmaktadır. Kabiliyet ve yeteneğini en iyi şekilde icra etmiş olan usta eserler, özellikle Türk toplumunun yeteneklerini icra etme ve dünyaya tanıtmak konusunda önemli çalışmaların altına imza atmışlardır. El becerisi kabiliyet ve hat sanatının gelişimini sağlayan üstatlar, bu sanatın toplumumuz için çok büyük bir değer olmasına yardımcı olmuşlardır.

Arayınız