Antika Eşya Alanlar › Hattat Nuri Korman


Hattat Nuri Korman

Hat sanatını icra etme noktasında Türk toplumunun sayısız usta ismi vardır. Özellikle de son dönemlerde yaşamış olan usta insanlar, ortaya koydukları eserle bu sanatın devamlılığını en iyi şekilde ortaya koymuştur. 1868 yılında dünyaya gelen Hattat Nuri Korman, 1951 yılında vefat etmiştir. Hem Osmanlı imparatorluğu hem de Türkiye döneminde ortaya koyduğu eserler ile birlikte, pek çok farklı sanatsal çalışma günümüzde önemli bir değer olarak kendini göstermiştir.

Antika Alanlar

Sultanahmet`te bulunan Alman çeşmesinin kubbe içi yazıları, usta sanatkârın ne kadar yetenekli olduğu için önemli bir örnektir. Diğer eserleri ise günümüze kadar gelmiş ve gerçekten insanlar tarafından her şekilde takdir görmüştür. Sureler, ayetler ve el yazmaları ile yetenek kabiliyetini en iyi şekilde gösteren Hattat Nuri Korman, yakın tarihimizin önemini hatlarından biri olarak kendini bu alanda tanıtmıştır. Özellikle de Türk toplumunun hat sanatına yaklaşımı çok iyi bilinirken, el yazması eserlerin dünden bugüne yolculuğu ve serüveni antika severler için apayrı bir özellik taşımaktadır.

Yakın tarihimizin usta isimleri bu sanatın devamlılığı açısından toplumumuza çok büyük bir değer kazandırmıştır. Bu zenginliği ve değeri temsil eden uzman isimlerden biri de Hattat Nuri Korman Efendi olarak karşımıza çıkmıştır. Yıllardan beri ortaya koyduğu mükemmel eserlerle halen kendini ve sanatını en iyi şekilde tanıtmış olan Üstad, özellikle hat sanatının icra edilmesi konusunda insanlara cesaret vermiş ve bu işin devamlılığı açısından önemli bir yetenek kabiliyetini temsil etmiştir. Yıllardan beri bu alanda yapılan sanatsal çalışmaların önemli bir değer olduğunu belirtmek gerekir.

Arayınız