Antika Eşya Alanlar › Hattat Cebecizade Mehmet Vasfi Efendi


Hattat Cebecizade Mehmet Vasfi Efendi

Hat sanatını icra etme konusunda yıllardan beri önemli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde çok sayıda becerikli insan eserlerini günümüze kadar ulaştırmıştır. Özellikle dua ve Kur`an-I Kerim yazmalarında çok önemli yeteneği ortaya çıkmış olan Hattat Cebecizade Mehmet Vasfi Efendi, geçmişten bugüne insanların özellikle değer verdiği bir şahıs ve kişilik olarak takdir görmüştür.

Antika Alanlar

Her şeyden önce nitelikli eserlere bakmak ve bu eserlerin avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmek çok önemli olmaktadır. Geçmişten bugüne sapasağlam kendini muhafaza etmiş olan pek çok farklı eserin, maddi manevi toplumumuz için çok büyük bir değer olduğunu belirtmek gerekiyor. Ortaya koyduğu mükemmel eserlerle hem döneminin hem de sonrasının takdirini kazanmış olan Hattat Cebecizade Mehmet Vasfi Efendi, hüsne-i hat sanatında kesinlikle parmakla gösterilecek önemli üstadlardan biri olarak tarihteki yerini almıştır. Geçmişten bugüne usta hattatlar içerisinde önemli bir yere sahip olmuş olan usta insan, ortaya koyduğu yetenekle birlikte gerçekten sanatsal çalışmaların toplumumuz için ne kadar önemli olduğunu da en iyi şekilde göstermiştir.

Aradan geçen zamanla birlikte, üstatların eserleri elbette manevi olduğu gibi maddi olarak dönemli bir değeri göstermektedir. Günümüzde ise hattatlık sanatını geliştirmek için yine çalışmalar devam ediyor. Eğer geçmiş süreçten bugüne kadar yetenek kabiliyetini değerlendirmek gerekirse, eski hattatların sahip olduğu kabiliyet ve yetenek elbette daha büyük bir ayrıcalık ortaya koymaktadır. Tarihe not düşmüş ve yeteneğini bir esere dönüştürmüş olan üstatlar, antika sektörüne de çok büyük katkı sağlamıştır

Arayınız